Innovatiecentrum beroepsonderwijs en arbeidsmarkt


ICBA
tracht een bijdrage te leveren aan de innovatiekracht van scholen en bedrijven zodat een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt bereikt wordt.

ICBA biedt scholen en bedrijven ondersteuning bij
- het formuleren van ambities
- het creëren van draagvlak voor verandering
- het bedenken van nieuwe concepten
- het opzetten van netwerken
- het zoeken naar subsidiemogelijkheden
- de procesbewaking
- het organiseren van bijeenkomsten en workshops
- communicatie en publiciteit
ICBA beschikt over adviseurs met een gedegen kennis van en jarenlange ervaring met de aansluitingsproblematiek tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt

ICBAwerkt nauw samen met het KBA.

Klik hier voor onze algemene voorwaarden